Op deze pagina informeren we u over het vakantierooster van onze vereniging. Over het algemeen lopen de vakanties synchroon met het rooster van de basisscholen in Haaksbergen. De enige uitzondering hierop is de zomervakantie, vanaf seizoen 2019-2020 loopt het vakantierooster van de selectie en de recreatie niet synchroon:

  • De turnselectie heeft geen lessen tijdens de laatste twee schoolweken van het jaar en starten tegelijkertijd met de scholen na de zomervakantie. De turnselectie start dan dus in de week van 23 augustus 2021
  • De recreatiegroepen gaan door tot de schoolvakantie en beginnen twee weken na de zomervakantie; dus in de week van 5 september 2021

Naast de vakanties heeft de vereniging een aantal weken waarin een aangepast lesrooster wordt gevolgd en hebben wij een aantal vrije dagen.

Door Covid-19 blijft het lastig ver vooruit te plannen. Vooralsnog gaan we er echter vanuit dat we na de zomervakantie van 2021 “gewoon’ van start kunnen gaan.

Voor het volledige overzicht van alle vakanties en vrije dagen van seizoen 2021 – 2022, zie hieronder:

Vakanties

Herfstvakantie Maandag 18 oktober 2021 t/m zondag 24 oktober 2021
Kerstvakantie Maandag 27 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie Maandag 21 februari 2022 t/m zondag 27 februari maart 2022
Meivakantie Maandag 25 april 2022 t/m zondag 8 mei 2022

Zomervakantie

Selectie

Maandag 27 juni 2022 t/m zondag 21 augustus 2022

Zomervakantie

Recreatie

Maandag 11 juli 2022 t/m zondag 4 september 2022

Voor de zaterdaglessen geldt dat er de eerste zaterdag van iedere vakantie wél les is.

Vrije dagen

Paasweekend Vrijdag 15 april 2022 t/m maandag 18 april 2022
Tweede Pinksterdag
Maandag 6 juni 2022
Koningsdag Woensdag 27 april 2022(Valt in de meivakantie)

Aangepast lesrooster

 Avondvierdaagse Nog onbekend, info volgt t.z.t.

Het aangepaste lesrooster wordt te zijner tijd bekend gemaakt op de website en onze Facebook-pagina.