Op deze pagina informeren we u over het vakantierooster van onze vereniging. Over het algemeen lopen de vakanties synchroon met het rooster van de basisscholen in Haaksbergen. 

  • De peuter- en kleuterlessen starten weer op 3 september 2022.
  • De andere lessen starten weer in de week van 5 september 2022. Het actuele rooster wordt bekend gemaakt in augustus. 

Naast de vakanties heeft de vereniging een aantal weken waarin een aangepast lesrooster wordt gevolgd en hebben wij een aantal vrije dagen.

Voor het volledige overzicht van alle vakanties en vrije dagen van seizoen 2022 – 2023, zie hieronder:

Vakanties

Herfstvakantie Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022 
Kerstvakantie Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Meivakantie Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023

Zomervakantie

Selectie

Nog onbekend

Zomervakantie

Recreatie

Maandag 24 juli t/m 2 september 2023

Voor de zaterdaglessen geldt dat er de eerste zaterdag van iedere vakantie wél les is.

Vrije dagen

Paasweekend Maandag 10 april 2023
Tweede Pinksterdag
Maandag 29 mei 2023
Koningsdag Donderdag 27 april 2023

Aangepast lesrooster

 Avondvierdaagse Nog onbekend, info volgt t.z.t.

Het aangepaste lesrooster wordt te zijner tijd bekend gemaakt op de website en onze Facebook-pagina.