Laatst geupdate: 1-9-2023

Op deze pagina informeren we u over het vakantierooster van onze vereniging. Over het algemeen lopen de vakanties synchroon met het rooster van de basisscholen in Haaksbergen.

  • De peuter- en kleuterlessen starten weer op 9 september 2023.
  • De andere lessen starten weer in de week van 5 september 2023. Het actuele rooster is te vinden bij lesroosters.

Naast de vakanties heeft de vereniging een aantal weken waarin een aangepast lesrooster wordt gevolgd en hebben wij een aantal vrije dagen.

Voor het volledige overzicht van alle vakanties en vrije dagen van seizoen 2023 – 2024, zie hieronder:

Vakanties

Herfstvakantie Maandag 23 oktober t/m zondag 29 oktober 2023
Kerstvakantie Maandag 25 december t/m zondag 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie Maandag 19 februari t/m zondag 25 februari 2024
Meivakantie Maandag 29 april t/m zondag 12 mei 2024
Zomervakantie

Selectie

Nog onbekend
Zomervakantie

Recreatie

Maandag 22 juli t/m 30 augustus 2024

Voor de zaterdaglessen geldt dat er de eerste zaterdag van iedere vakantie wél les is.

Vrije dagen

Pasen Maandag 1 april 2024
Pinksteren
Maandag 20 mei 2024
Koningsdag Zaterdag 27 april 2023

Aangepast lesrooster

 Avondvierdaagse Nog onbekend, info volgt t.z.t.

Het aangepaste lesrooster wordt te zijner tijd bekend gemaakt op de website en onze Facebook-pagina.